Receptfornyelse

Receptfornyelse 

 
Du kan forny din recept på flere måder:
1)     Telefonisk i sekræterens telefontid
2)     Ved personlig henvendelse i sekræterens åbningstider 
3)     Via www.sundhed.dk/receptfornyelse
4)     Via www.emailkonsultation.dk  hvilket kræver at du har givet os din mailadresse, og bliver oprettet af os i vores journalsystem
5) Via. Min Læge App på din smartphone
 

NB. Udskrivelse af antibiotika, stærk smertestillende medicin, beroligende medicin og sovemedicin foretages kun ved konsultation i klinikken, som anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen skriver: Behandling med afhængighedsskabende lægemidler kræver tæt kontrol. Derfor skal ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, ske ved personlig konsultation således at der er mulighed for at drøfte behandlingen og risiko ved denne. Konsultation må ikke finde sted over internettet eller pr telefon.

 

Se dine recepter

sundhed.dkog Det Fælles Medicinkort er der en oversigt over dine recepter. Du skal logge på med NemID, og når du er logget ind, kan du se oplysninger om dine recepter og vaccinationer. Du har desuden adgang til dine børns medicinoplysninger og deres vaccinationer.

 


Lægepraksissen


Lægeklinikken v. Christian Müller | Henrik Steffens Vej 1B | DK 1866 Frederiksberg C | Tlf.: 33310832


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk